4 Cerita Bodor Sunda

Cerita bodor sunda selalu saja menghibur,baik dari kalangan muda maupun dewasa.Berikut Abdi TV kumpulkan beberapa cerita bodor sunda.

Mayar Tagihan

mamah:pah,mamah tadi te acan mayar tagihan listrik,da soalna tos di bayarkeun cai.papah:eh naha ai mamah lain bayarkeun heula listrik ,kadon mayar cai.mamah: atu cik mikir we, maenya dek ombeh make setrum?!!.

Momotoran

bapak:jang!rek kamana?.ujang:rek momotoran atuh,naon kitu?.bapak:ai sia teu sieun ku korona?!.ujang:make sieun ku korona sagala,sieun mah ka gusti allah atuh pak.bapak:kumaha sia we lah………….(si ujang balik dei) .bapak:naha ges balik dei sia teh?.ujang:hehe,aya razia pak.

Kadaharan pangharamna

ujang:mad!yeuh urang dek nanya.somad:sok dek nanya naon.ujang;kadaharan naon anu pang haram na sa alam dunya.somad:babi jeung anjing atuh.ujang:salah!.somad:naon atuh.ujang:babi anu keur kakandungan atuh.somad:naha?.ujang:nya enya atuh.ges mah eta teh babi trus mengandung babi dei.somad:ahhh kumha sia we lah.

Anu lolong jeng nu gempor

Kacaritakeun aya hiji sobat ti bubudak nepi ka gede teu bisa pisah, nu hiji lolong nu hiji deui gempor, mun indit inditan pasti duanana arindit da puguh nu lolong bagian ngagandong anu gempor bagian panunjuk jalan.

di hiji mangsa maraneh na ngaliwat jambatan walungan

lolong:eh eta sora anu keur mandi nya?.gempor:heueuh,cik dewek dek nanya,eta anu mandi awewe atawa lalaki?.lolong:nya pasti awewe lah.gempor:naha sia bet apal eta nu mandi teh awewe?.lolong:ah sia mah belegug,pan eta tanda na bobogaan maneh ngageudean dina tonggong aing.gempor:eh heueuh nya!

Berikut referensi lain bobodoran sunda

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.