ABDITV GROUP

3 Cerita Bodor Sunda Lucu

Cerita bodor sunda memang tidak ada habisnya untuk dinikmati.Berikut Abdi TV berikan beberapa cerita bodor sunda:

Uncal jeung Maung

di hiji poe aya uncal anu di udag ku maung, kieu caritana:

uncal:aduh euy ieu mah moal bisa kabur cigana,(bari mikir),ahh ngado’a we lah mudah mudahan we te di udag.(saengges ngado’a si uncal reuwas,da si maung teh cicing di tukangeun na).uncal:maung,naha maneh beut cicing?!.maung:urang teh keur ngado’a.uncal:ngadoa’a naon?.maung:ngado’a sa acan ngadahar didinya!

Umur Jamal

jaka:mal,umur maneh ayeuna sabaraha?,jamal:urang teh 33.jaka:naha?,laina lebaran kamari maneh 33?.jamal:da aing mah konsisten lamun ngomong!.jaka:stres jelema teh!

Lebaran

papah:mah,naha nya barudak teh te hayang lebaran di dieu nya?.mamah:heueuh nya,sok atuh telpon.papah:sok tara daek,pasti alesan na teh sibuk.mamah:aduh kumaha atuh.(papah bari mikir).papah:ke ku papah dek di telepon hela ,pasti kadieu engke lebaran.mamah:naha bisa yakin kitu?.papah:bejakeun we arurang dek cerai! pasti ka darieu.

Untuk referensi lain klik link berikut

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *